Referentni film o Domu

 

 

Kratak film o sekcijama u Domu

(film je rad naših učenika)

 

Iz ugla jedne devojke

(Film Milojević Danice 2018)