Konačna rang lista za prijem učenika za školsku 2018-2019

Primljene devojke

 

Primljeni momci

 

Konačna rang lista će biti dopunjena učenicima iz osetljivih društvenih grupa.