Конкурс 2023/2024.

Конкурс 2023/2024.

Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2023/2024. годину.

Дом ученика средњих школа Суботица прима 464 ученика, од тога 290 девојака и 174 момка.

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

Пријављивање кандидата на Конкурс обавиће се у следећим роковима:

 • за прву расподелу – од 03. до 14. јула 2023. године;
 • за преостала слободна места – од 24. до 28. августа 2023. године;
 • за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели – од 24. до 28. августа 2023. године.

Уписнa комисије ће обављати пријем докумената радним данима од 09 до 13 часова.

Прелиминарна ранг листа ученика биће објављена 14.07.2023. године на огласној табли и на интернет страници Дома ученика.

Рок за приговор на ранг листу је осам дана од њеног објављивања (до 24. јула 2023. године). Приговор је неопходно поднети лично у Дому ученика – радним данима од 09 до 13 часова.

Коначна ранг листа биће објављена 26.07.2023. године на огласној табли и на интернет страници Дома ученика.

Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг-листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у року из тачке 3. овог конкурса (од 24. до 28. августа 2023. године) поднесу захтев установи да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе.

Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи и то:

 • из материјално угрожене породице – решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи (оверена фото-копија);
 • ученици без родитељског старања – потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља;
 • из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених ученика;
 • из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома;
 • лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица;
 • избеглице и расељена лица – потврда да се корисник налази у евиденцији о избеглим или расељеним лицима (прибавља се у Комесаријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине пребивалишта);
 • повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврда МУП-а;
 • близанци (чији је брат/сестра близанац остварио право на смештај) – извод из матичне књиге рођених;
 • ученици који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање, ученици који се школују за образовне профиле дуалног образовања – уговор о стипендирању са социјалним партнерима.

Напомена: евентуалне измене ћемо благовремено објавити на нашем сајту.