Конкурс 2021/2022.

Обавештење за ученике из осетљивих група

Кандидати из осетЉивих друштвених група који према редоследи на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у периоду од 24. до 27. августа 2021. године поднесу захтев установи да се посебно рангирају у оквиру наменски опредеЉених капацитета установе.
Уз захтев, кандидат подноси документацију којом доказује припадност друштвено осетЉивој групи, и то:

 • из материјално угрожене породице – решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи (оверена фото-копија);
 • ученици без родитеЉског старања – потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеЉа)
 • из једнородитеЉских породица – извод из матичне књиге умрлиих за преминулог родитеЉа или из матичне књиге рођених ученика;
 • из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома;
 • лица чији су родитеЉи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији бивше СФРЈ – поврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица;
 • избеглице и расеЉена лица – потврда да се корисник налази у евиденцији о избеглим или расеЉеним лицима (прибавЉа се у Комесаријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије општине пребивалиштва);
 • повратници по Споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврда МУП-а;
 • близанци (чији је брат/сестра близанац остварио право на смештај) – извод из матичне књиге рођених;
 • ученици који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање, ученици који се школују за образовне профиле дуалног образовања – уговор о стипендирању са социјалним партнерима.

Пријем докумената вршиће се у периоду од 24. до 27. августа 2021. године од 9 – 13 часова.

Конкурс 2021/2022.

Конкурс 2021/2022.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2021/2022. годину.

Дом ученика средњих школа Суботица прима 464 ученика, од тога 290 девојчица и 174 дечака

Рокови за пријављивање на Конкурс:

 • за прву расподелу – од 12. до 24. јула 2021. године;
 • за преостала слободна места – од 24. до 27. августа 2021. године;
 • за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели – од 24. до 27. августа 2021. године.

Пријем докумената је радним данима од 9 до 13 часова.

Konkurs2122