Konkurs 2020/2021

Obaveštenje

Prema informacijama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor za učenički i studentski standard i inovacije obaveštavamo vas o sledećem:

  • Učenici su u obavezi da nose maske koje obezbeđuju roditelji
  • Obavezno je posedovanje ličnog toplomera (digitalni ili bezkontaktni)
  • Učenik ne može da se useli u Dom bez lekarskog uverenja o opštem zdravstvenom stanju sa naznakom da je učenik sposoban za samostalan boravak u kolektivnom smeštaju (ne starije od 15 dana) i potpisane Izjave roditelja o zdravstvenom nadzoru (Izjava se može preuzeti sa sajta Doma ili prilikom useljenja u Domu)
  • U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom došlo je do izmena i dopuna Pravilnika o pravilima ponašanja učenika (zabrana poseta u sobama učenika, okupljanja u hodnicima i na stepeništu, obavezno nošenje maske)

Konkurs 2020/2021

Obaveštenje konkurs 2020/2021.

Povodom sprovođenja postupka prijavljivanja kandidata na Konkurs za prijem učenika srednjih škola u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu učenika za školsku 2020/2021.godinu, obaveštavamo sledeće:

  • Učenici prve godine, koji konkurišu za prijem u ustanove učeničkog standarda u školskoj 2020/21. godini, u obavezi su da prilože overenu potvrdu o upisu u srednju školu, bez obzira da li je upis izvršen elektronski ili predajom dokumenata u školi.
  • Ukoliko je škola koju učenik pohađa izdala elektronsko svedočanstvo, potrebno je da overi odštampanu verziju, da bi svedočanstvo bilo prihvaćeno kao validan dokument na upisu. 
  • poslednji dan kada se vrši prijem dokumenata je ponedeljak 20. jul 2020. godine.
  • Prilikom sprovođenja Konkursa obavezno je poštovati i pridržavati se propisanih zdravstvenih mera zaštite od Covid-19 i mera koje je donela ustanova (nošenje zaštitne maske i obavezna dezinfekcija ruku)