Upis za školsku godinu 2020/2021.

Konkurs za prijem učenika srednjih škola u Republici srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu učenika za školsku 2020/2021. godinu.

Smeštaj i ishrana

Dom raspolaže sa 120 soba, odnosno 464 ležajeva. Sobe su većinom četvorokrevetne. U starom delu Doma na prizemlju, prvom i drugom spratu su zajednička kupatila. Na trećem spratu i u novom krilu doma sobe poseduju sopstvena kupatila. Učenicima pored smeštaja obezbeđena je i ishrana. Dom poseduje prostranu, klimatizovanu trpezariju, a priprema hrane je u skladu sa zahtevima HACCP standarda.

Vaspitanje

O učenicima brine 17 vaspitača, koji uz pomoć direktora, pedagoga i drugih službi pomažu učenicima da reše svakodnevne probleme. Vaspitači pružaju pomoć u rešavanju školskih obaveza. U slobodnom vremenu učenicima su ponuđene aktivnosti u sekcijama.