Najnovije vesti

  • Obaveštenje za roditelje i učenike
    Obaveštavamo Vas da se Dopuna uputstva Ministarstva prosvete, broj 611-00-00360/5/2020-03 od 12.03.2021. godine, o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u srednjim školama na dalјinu, primenjuje do dalјnjeg, odnosno da se organizacija rada u narednom periodu sprovodi u skladu sa datim instrukcijama.
  • Obaveštenje za roditelje i učenike
    Na osnovu preporuke Kriznog štaba sa sednice održane 12. marta 2021. godine, doneta je odluka da se nastava na daljinu ostvaruje do 19. marta 2021. godine.