Obaveštenja

Obaveštenje za roditelje i učenike

Poštovani roditelji i učenici,

U skladu sa preporukama Kriznog štaba sa sednice održane 5. marta 2021. godine, doneta je odluka da sve srednje škole u Republici Srbiji, u sedmici od 8. do 12. marta 2021. godine ostvaruju nastavu na daljinu. U kontinuitetu će se pratiti epidemiološka situacija, na osnovu čega će biti doneta odluka na organizaciji rada škola u narednom periodu.

Kutak za učenike

Pametno i bezbedno

Za vreme onlajn nastave učenici većinu vremena provode na internetu. Nažalost internet pored svojih pozitivnih strana krije i mnogo opasnosti za svoje korisnike.

Platforma „Pametno i bezbedno“ promoviše podizanje digitalne pismenosti, digitalnih kompetencija i digitalne bezbednosne kulture kod svih građana Srbije.

Pametno i bezbedno

Konkurs 2020/2021

Obaveštenje

Prema informacijama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor za učenički i studentski standard i inovacije obaveštavamo vas o sledećem:

  • Učenici su u obavezi da nose maske koje obezbeđuju roditelji
  • Obavezno je posedovanje ličnog toplomera (digitalni ili bezkontaktni)
  • Učenik ne može da se useli u Dom bez lekarskog uverenja o opštem zdravstvenom stanju sa naznakom da je učenik sposoban za samostalan boravak u kolektivnom smeštaju (ne starije od 15 dana) i potpisane Izjave roditelja o zdravstvenom nadzoru (Izjava se može preuzeti sa sajta Doma ili prilikom useljenja u Domu)
  • U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom došlo je do izmena i dopuna Pravilnika o pravilima ponašanja učenika (zabrana poseta u sobama učenika, okupljanja u hodnicima i na stepeništu, obavezno nošenje maske)