Конкурс 2020/2021.

Обавештење за родитеље/старатеље

Према информацијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за ученички и студентски стандард и иновације обавештавамо вас о следећем:

 • Ученици су у обавези да носе маске које обезбеђују родитељи
 • Обавезно је поседовање личног топломера (дигитални или безконтактни)
 • Ученик не може да се усели у Дом без лекарског уверења о општем здравственом стању са назнаком да је ученик способан за самосталан боравак у колективном смештају (не старије од 15 дана) и потписане Изјаве родитеља о здравственом надзору (Изјава се може преузети са сајта Дома или приликом усељења у Дому)
 • У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом дошло је до измена и допуна Правилника о правилима понашања ученика (забрана посета у собама ученика, окупљања у ходницима и на степеништу, обавезно ношење маске)

Конкурс 2020/2021.

Прелиминарна ранг листа за школсу годину 2020/2021.

Конкурс 2020/2021.

Привремена ранг листа за школску годину 2020/2021.

Конкурс 2020/2021.

Обавештење конкурс 2020/2021.

Поводом спровођења поступка пријављивања кандидата на Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2020/2021.годину, обавештавамо следеће:

 • Ученици прве године, који конкуришу за пријем у установе ученичког стандарда у школској 2020/21. години, у обавези су да приложе оверену потврду о упису у средњу школу, без обзира да ли је упис извршен електронски или предајом докумената у школи.
 • Уколико је школа коју ученик похађа издала електронско сведочанство, потребно је да овери одштампану верзију, да би сведочанство било прихваћено као валидан документ на упису. 
 • Последњи дан када се врши пријем докумената је понедељак 20. јул 2020. године.
 • Приликом спровођења Конкурса обавезно је поштовати и придржавати се прописаних здравствених мера заштите од Цовид-19 и мера које је донела установа (ношење заштитне маске и обавезна дезинфекција руку)

Конкурс 2020/2021.

Конкурс 2020/2021.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици србији у установе за смештај и исхрану ученика за шко

Пријављивање кандидата на Конкурс обавиће се у следећим роковима:

 • за прву расподелу – од 08. до 19. јула 2020. године;
 • за преостала слободна места – од 24. до 27. августа 2020. године;
 • за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели – од 24. до 27. августа 2020. године