Видео Галерија

Дом ученика средњих школа Суботица – Промо филм 2022.

Завршна свечаност у Дому ученика 2022. године.

Домци појачали активност – кратак филм о секцијама у Дому

Из угла једне девојке – Милојевић Даница 2018.

Дом ученика средњих школа Суботица – Референтни филм 2016.