Конкурс 2022/2023.

Прелиминарна ранг листа 2022/2023.

Прелиминарна ранг листа за пријем ученика у Дом за школску 2022/2023. годину.