Конкурс 2020/2021.

Обавештење за родитеље/старатеље

Према информацијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за ученички и студентски стандард и иновације обавештавамо вас о следећем:

  • Ученици су у обавези да носе маске које обезбеђују родитељи
  • Обавезно је поседовање личног топломера (дигитални или безконтактни)
  • Ученик не може да се усели у Дом без лекарског уверења о општем здравственом стању са назнаком да је ученик способан за самосталан боравак у колективном смештају (не старије од 15 дана) и потписане Изјаве родитеља о здравственом надзору (Изјава се може преузети са сајта Дома или приликом усељења у Дому)
  • У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом дошло је до измена и допуна Правилника о правилима понашања ученика (забрана посета у собама ученика, окупљања у ходницима и на степеништу, обавезно ношење маске)