Konkurs 2020/2021.

Obaveštenje

Prema informacijama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor za učenički i studentski standard i inovacije obaveštavamo vas o sledećem:

  • Učenici su u obavezi da nose maske koje obezbeđuju roditelji
  • Obavezno je posedovanje ličnog toplomera (digitalni ili bezkontaktni)
  • Učenik ne može da se useli u Dom bez lekarskog uverenja o opštem zdravstvenom stanju sa naznakom da je učenik sposoban za samostalan boravak u kolektivnom smeštaju (ne starije od 15 dana) i potpisane Izjave roditelja o zdravstvenom nadzoru (Izjava se može preuzeti sa sajta Doma ili prilikom useljenja u Domu)
  • U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom došlo je do izmena i dopuna Pravilnika o pravilima ponašanja učenika (zabrana poseta u sobama učenika, okupljanja u hodnicima i na stepeništu, obavezno nošenje maske)