Обавештења

Допуна Стручног упутства о мерама заштите здравља

Допуна стручног упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених и реализацији васпитног рада у домовима ученика средњих школа у Републици Србији у школској 2020/21. години.