Обавештења

Обавештење за родитеље/старатеље

Обавештавамо Вас да се Допуна упутства Министарства просвете, број 611-00-00360/5/2020-03 од 12.03.2021. године, о остваривању образовно-васпитног рада у средњим школама на даЉину, примењује до даЉњег, односно да се организација рада у наредном периоду спроводи у складу са датим инструкцијама.