Обавештења

Фестивал менталног здравља

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, у сарадњи са бројним установама и организацијама обележава 10. октобар, Светски дан менталног здравља.

Догађаји се могу пратити и на следећим страницама:

https://www.facebook.com/festivalmentalnogzdravlja

https://www.facebook.com/IZJZV

http://izjzv.org.rs/app/FMZ/

Међу бројним партнерима манифестације у Суботици налази се и Дом ученика средњих школа Суботица.


Обавештења

Обавештење за родитеље/старатеље

Обавештавају се корисници услуга Дома, да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило месечну цену исхране и смештаја почевши од 01.09.2022. године која износи за А (старо) крило 8052,00 динара, Б (ново) крило 8990,00 динара.

Моле се родитељи/старатељи да уплате врше у тачно горе наведеним износима.


Обавештења

Обавештење за родитеље/старатеље

На основу Решења о утврђивању цена смештаја и исхране у установама ученичког стандарда за ученике који се финансирају из буџета Републике Србије број: 338-00-7/2022-05 од 29.06.2022. године цена смештаја и исхране месечно износи 8.052,00 динара.


Обавештења

Обавештење за родитеље/старатеље

Обавештавамо родитеље/старатеље да од понедељка 31.01.2022. ученици настављају да похађају наставу по другом моделу организације образовно-васпитног рада (комбиновани модел). Ученици могу целе недеље боравити у Дому.


Обавештења

Обавештење за родитеље/старатеље

Обавештавамо родитеље/старатеље да од понедељка 17.01.2022. ученици похађају наставу по другом моделу организације образовно-васпитног рада (комбиновани модел). Ученици могу целе недеље боравити у Дому.


Обавештења

Обавештење за родитеље/старатеље

Тим за праћење и координисање примене превентивних мере у раду школа је донео одлуку да све средње школе на територији АП Војводина од понедељка 10. јануара 2022. године примене трећи модел организације образовно-васпитног рада – настава и учење на даљину у организације школе.