Обавештења

Обавештење за родитеље/старатеље

Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у дому ученика је дозвољено да истовремено борави максимално 50% ученика у односу на капацитет установе.

До краја школске године ученици ће боравити у дому по комбинованом моделу, а у случају упражњавања места ученици ће бити позивани да попуне слободна места по критеријумима специфичности школе и удаљености.