Обавештења

Обавештење за родитеље/старателје

Препоручене мере превенције Covid-19 у школама и установама ученичког и студентског стандарда.