Obaveštenja

Festival mentalnog zdravlja

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE, u saradnji sa brojnim ustanovama i organizacijama obeležava 10. oktobar, Svetski dan mentalnog zdravlja.

Događaji se mogu pratiti i na sledećim stranicama:

https://www.facebook.com/festivalmentalnogzdravlja

https://www.facebook.com/IZJZV

http://izjzv.org.rs/app/FMZ/

Među brojnim partnerima manifestacije u Subotici nalazi se i Dom učenika srednjih škola Subotica.