Обавештења

Обавештење за родитеље/старатеље

Поштовани ротитељи/старатељи, дошло је до промена при плаћању домских услуга. Молимо Вас да пратите упутства код извршења уплате.