Обавештења

Обавештење за родитеље/старатеље

На основу Решења о утврђивању цена смештаја и исхране у установама ученичког стандарда за ученике који се финансирају из буџета Републике Србије број: 338-00-7/2022-05 од 29.06.2022. године цена смештаја и исхране месечно износи 8.052,00 динара.


Конкурс 2022/2023., Конкурс

Конкурс 2022/2023.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2022/2023. годину.

Дом ученика средњих школа Суботица прима 464 ученика, од тога 290 девојчица и 174 дечака

Рокови за пријављивање на Конкурс:

  • за прву расподелу – од 12. до 22. јула 2022. године;
  • за преостала слободна места – од 25. до 29. августа 2022. године;
  • за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели – од 25. до 29. августа 2022. године.

Пријем докумената је радним данима од 9 до 13 часова.


Обавештења

Обавештење за родитеље/старатеље

Обавештавамо родитеље/старатеље да од понедељка 31.01.2022. ученици настављају да похађају наставу по другом моделу организације образовно-васпитног рада (комбиновани модел). Ученици могу целе недеље боравити у Дому.


Обавештења

Обавештење за родитеље/старатеље

Обавештавамо родитеље/старатеље да од понедељка 17.01.2022. ученици похађају наставу по другом моделу организације образовно-васпитног рада (комбиновани модел). Ученици могу целе недеље боравити у Дому.


Обавештења

Обавештење за родитеље/старатеље

Тим за праћење и координисање примене превентивних мере у раду школа је донео одлуку да све средње школе на територији АП Војводина од понедељка 10. јануара 2022. године примене трећи модел организације образовно-васпитног рада – настава и учење на даљину у организације школе.