Konačna rang lista za školsu godinu 2020/2021.

read more

Preliminarna rang lista za školsu godinu 2020/2021.

read more

Privremena rang lista za školsku godinu 2020/2021.

read more

Prijava na konkurs 2020/2021.

Preuzmite prijavu na Konkurs za prijem učenika srednjih škola u Republici srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu učenika za školsku 2020/2021. godinu.

read more

Obaveštenje konkurs 2020/2021.

Povodom sprovođenja postupka prijavljivanja kandidata na Konkurs za prijem učenika srednjih škola u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu učenika za školsku 2020/2021.godinu, obaveštavamo sledeće: Učenici prve godine, koji konkurišu za prijem u ustanove učeničkog standarda u školskoj 2020/21. godini, u obavezi su da prilože overenu potvrdu o upisu u srednju školu, bez […]

read more

Konkurs 2020/2021.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje konkurs za prijem učenika srednjih škola u Republici srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu učenika za školsku 2020/2021. godinu. Prijavljivanje kandidata na Konkurs obaviće se u sledećim rokovima: za prvu raspodelu – od 08. do 19. jula 2020. godine; za preostala slobodna mesta – od 24. do […]

read more