Zakoni i propisi

Rad ustanove regulišu zakoni i propisi.

ZAKONI

 • Zakon o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, broj 18/10 i 55/13)

KOLEKTIVNI UGOVORI

 • Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika („Službeni glasnik RS“, broj 21/15)

STRATEGIJA

 • Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine („Službeni glasnik RS“, broj 107/12)

PODZAKONSKI AKTI

 • Mreža ustanova
 • Odluka o mreži ustanova učeničkog standarda u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“, br. 25/93, 80/93, 21/94, 4/95, 31/00 i 106/05)
 • Odluka o mreži ustanova studentskog standarda („Službeni glasnik RS“, br. 7/93, 19/93, 6/99, 50/02, 97/05 i 90/11)
 • Smeštaj i ishrana
 • Pravilnik o smeštaju i ishrani učenika i studenata („Službeni glasnik RS“ br.  36/10 i 55/12)
 • Krediti i stipendije
 • Pravilnik o učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama    („Službeni glasnik RS“, br. 46/10, 47/11, 56/12 i 75/13)
 • Pravilnik o stipendijama za izuzetno nadarene učenike i studente    („Službeni glasnik RS“, br.  75/13)
 • Odmor i oporavak
 • Pravilnik o odmoru i oporavku studenata  („Službeni glasnik RS“, broj 63/11)
 • Evidencija
 • Pravilnik  o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju učeničke i studentske kartice u domu učenika i studentskom centru („Službeni glasnik RS“, broj 29/11, izmena 27. 09.2013.)
 • Prostor i oprema (normativi)
 • Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti u pogledu pogledu prostora i opreme za domove učenika i studentske centre („Službeni glasnik RS“, broj 90/11)
 • Standardi ishrane
 • Pravilnik o standardima kvaliteta ishrane učenika i studenata („Službeni glasnik RS“, broj 67/11)
 • Kategorizacija objekata
 • Pravilnik o standardima za kategorizaciju objekata učeničkog i studentskog standarda („Službeni glasnik RS“, broj 1/12)
 • Dodela dotacija studentskim udruženjima
 • Pravilnik o bližim merilima i dopunskim kriterijumima za izbor programa studentskih udruženja za dodelu dotacija iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 18/12)
 • Cena usluga
 • Pravilnik o kriterijumima i merilima za utvrđivanje cene usluga u ustanovama učeničkog i studentskog standarda („Službeni glasnik RS“, broj 7/95)

NAPOMENA – ne može se primeniti u potpunosti i donosi se rešenje o finansiranju

 • Inspekcijski i stručno-pedagoški nadzor
 • Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru („Službeni glasnik RS“, broj 34/12)
 • Pravilnik o obrascu legitimacije prosvetnog inspektora i prosvetnog savetnika („Službeni glasnik RS“, broj 70/11) – samo za prosvetnog savetnika
 • Pravilnik o obrascu legitimacije inspektora („Službeni glasnik RS“, broj 90/13)
 • Pravilnik o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje („Službeni glasnik RS““, broj 30/10)

OPŠTI AKTI