Конкурс 2021/2022.

Обавештење за ученике из осетљивих група

Кандидати из осетЉивих друштвених група који према редоследи на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у периоду од 24. до 27. августа 2021. године поднесу захтев установи да се посебно рангирају у оквиру наменски опредеЉених капацитета установе.
Уз захтев, кандидат подноси документацију којом доказује припадност друштвено осетЉивој групи, и то:

  • из материјално угрожене породице – решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи (оверена фото-копија);
  • ученици без родитеЉског старања – потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеЉа)
  • из једнородитеЉских породица – извод из матичне књиге умрлиих за преминулог родитеЉа или из матичне књиге рођених ученика;
  • из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома;
  • лица чији су родитеЉи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији бивше СФРЈ – поврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица;
  • избеглице и расеЉена лица – потврда да се корисник налази у евиденцији о избеглим или расеЉеним лицима (прибавЉа се у Комесаријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије општине пребивалиштва);
  • повратници по Споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврда МУП-а;
  • близанци (чији је брат/сестра близанац остварио право на смештај) – извод из матичне књиге рођених;
  • ученици који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање, ученици који се школују за образовне профиле дуалног образовања – уговор о стипендирању са социјалним партнерима.

Пријем докумената вршиће се у периоду од 24. до 27. августа 2021. године од 9 – 13 часова.