Konkurs 2020/2021.

Obaveštenje za roditelje/staratelje

Prema informacijama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor za učenički i studentski standard i inovacije obaveštavamo vas o sledećem:

 • Učenici su u obavezi da nose maske koje obezbeđuju roditelji
 • Obavezno je posedovanje ličnog toplomera (digitalni ili bezkontaktni)
 • Učenik ne može da se useli u Dom bez lekarskog uverenja o opštem zdravstvenom stanju sa naznakom da je učenik sposoban za samostalan boravak u kolektivnom smeštaju (ne starije od 15 dana) i potpisane Izjave roditelja o zdravstvenom nadzoru (Izjava se može preuzeti sa sajta Doma ili prilikom useljenja u Domu)
 • U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom došlo je do izmena i dopuna Pravilnika o pravilima ponašanja učenika (zabrana poseta u sobama učenika, okupljanja u hodnicima i na stepeništu, obavezno nošenje maske)

Konkurs 2020/2021.

Obaveštenje konkurs 2020/2021.

Povodom sprovođenja postupka prijavljivanja kandidata na Konkurs za prijem učenika srednjih škola u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu učenika za školsku 2020/2021.godinu, obaveštavamo sledeće:

 • Učenici prve godine, koji konkurišu za prijem u ustanove učeničkog standarda u školskoj 2020/21. godini, u obavezi su da prilože overenu potvrdu o upisu u srednju školu, bez obzira da li je upis izvršen elektronski ili predajom dokumenata u školi.
 • Ukoliko je škola koju učenik pohađa izdala elektronsko svedočanstvo, potrebno je da overi odštampanu verziju, da bi svedočanstvo bilo prihvaćeno kao validan dokument na upisu. 
 • Poslednji dan kada se vrši prijem dokumenata je ponedeljak 20. jul 2020. godine.
 • Prilikom sprovođenja Konkursa obavezno je poštovati i pridržavati se propisanih zdravstvenih mera zaštite od Covid-19 i mera koje je donela ustanova (nošenje zaštitne maske i obavezna dezinfekcija ruku)

Konkurs 2020/2021.

Konkurs 2020/2021.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje konkurs za prijem učenika srednjih škola u Republici srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu učenika za ško

Prijavljivanje kandidata na Konkurs obaviće se u sledećim rokovima:

 • za prvu raspodelu – od 08. do 19. jula 2020. godine;
 • za preostala slobodna mesta – od 24. do 27. avgusta 2020. godine;
 • za osetljive društvene grupe, za one koji nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli – od 24. do 27. avgusta 2020. godine