Obaveštenja

Važno obaveštenje u vezi novog CORONA virusa

UPUTSTVO O MERAMA PREVENCIJE I SUZBIJANJA ŠIRENJA NOVOG KORONA VIRUSA (nCoV)

Novi korona virus (nCoV) predstavlјa potpuno nov soj virusa koji do sada nije identifikovan u humanoj populaciji. Prema genetskoj strukturi sličan je SARS-CoV.

U decembu 2019. godine u Kini su se pojavili slučajevi pneumonija nepoznate etiologije, a 7. januara je potvrđeno da je nCoV uzročnik obolјenja. Obolјenje može biti asimptomatskog ili lakog oblika sa respiratornim simptomima (kašlјem, nedostatkom daha, otežanim disanjem) i temperaturom. U težim slučajevima, infekcija može da izazove upalu pluća, teški akutni respiratorni sindrom, bubrežnu insuficijeniju, pa i smrt.

Za sada je ograničen nivo znanja o epidemiološkim i kliničkim karakteristikama infekcije izazvane nCoV. Dužina inkubacije zabeležena u epidemiji u Kini je do 14 dana.

Obolјenje se širi interhumano, obično posle bliskog kontakta sa inficiranom osobom, kaplјicama, a moguć je i vazduh kao put prenošenja. Do sada je virus izolovan u preko 60 zemalјa sveta.

     KAKO DA SE ZAŠTITITE OD INFEKCIJE  NOVIM KORONA VIRUSOM?

Često perite ruke sapunom i vodom ili sredstvima za suvo pranje ruku na bazi alkohola.   Zašto? Ukoliko se na vašim rukama nalazi virus, pranjem ruku sapunom i vodom ili čišćenjem ruku sredstvom za suvo pranje na bazi alkohola ubijate virus.

Kada treba prati ruke?

     PRE

  • neposrednog kontakta sa hranom i pripreme hrane
  • dodirivanja usta, nosa ili očiju
  • kontakta sa bolesnikom

     POSLE

  • brisanja nosa, kašlјanja ili kijanja
  • upotrebe toaleta
  • kontakta sa životinjama
  • rukovanja otpadom ili čišćenja prostorija
  • vožnje gradskim prevozom ili dodirivanja predmeta koji su u dodiru sa velikim brojem lјudi
  • kontakta sa bolesnikom

Koliko dugo treba prati ruke? Pranje ruku treba da traje najmanje 20 sekundi.

Kada kašlјete ili kijate: pokrijte usta i nos povijenim laktom ili maramicom. Bacite odmah maramicu u zatvorenu kantu za smeće i operite ruke.

Zašto? Ovim se sprečava da se bakterije i virusi šire kroz vazduh i zadržavaju na površinama. Ukoliko kijate ili kašlјete u ruke, možete kontaminirati predmete, površine ili lјude koje dodirnete.

Izbegavajte da dodirujete oči, nos i usta.

Zašto? Ukoliko se na vašim rukama nalazi virus, na primer zato što ste bili u blizini obolele osobe, možete se inficirati dodirivanjem očiju, nosa ili usta.

Držite se na odstojanju: održavajte udalјenost od 1–2 metra između sebe i obolele osobe.

Zašto? Kada neko kija ili kašlјe, kaplјice koje u sebi nose virus mogu da dospeju do vas i da se zarazite.